Azulatis

Azulatis is een jonge "scale-up" die volledig inzet om de industrie te ondersteunen op vlak van duurzame bedrijfsvoering en duurzaam watergebruik. Azulatis is een duurzame waterpartner voor de industrie met een focus op het beheer van een waterbehandelingsinstallatie.

Heel wat bedrijven zijn grote waterverbruikers, maar beschouwen het beheer van hun waterhuishouding niet als hun kernopdracht. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op de expertise van waterspecialisten om hun interne waterstromen te optimaliseren, proceswater te leveren of afvalwater te hergebruiken binnen het productieproces.

Azulatis is marktleider in Vlaanderen en staat garant voor de goede uitvoering van water-op-maat projecten.

Over Azulatis

Onze werkwijze:

Industriële waterprojecten worden steeds op maat van de klant uitgewerkt. Op basis van de beschikbare bronnen wordt de meest geschikte manier gezocht om de gevraagde waterkwaliteit en hoeveelheid te bereiken. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met het economische verhaal als ook de duurzaamheid van de te gebruiken bronnen en behandelingsstappen. Op deze manier draagt Azulatis bij aan een beter milieu, de risico-beperking rond de watertoevoer en de bedrijfszekerheid en klimaatadaptatie voor de bedrijven en de omgeving waarin deze gevestigd zijn.

Azulatis brengt de interne waterstromen van het bedrijf in kaart en werkt op basis van de aanwezige bronnen alternatieven uit die het waterverbruik optimaliseren. Deze optimalisatie gaat meestal hand in hand met aanzienlijke besparingen bij oppompen, verwerken en lozen van water.

De beschikbare bronnen kunnen grondwater of oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater of herbruikbaar proceswater. De kwaliteit van het geleverde water is afhankelijk van de vraag van de klant (onder andere koelwater, drinkwater, gedemineraliseerd water ...). De installatie wordt meestal gebouwd op de terreinen van de klant, waardoor ook leverings- en distributiekosten kunnen gedrukt worden.

Welke diensten biedt Azulatis aan?

Azulatis start steeds vanuit een analyse van de waterstromen bij de klant: de beschikbare waterbronnen en de gewenste waterkwaliteit vormen de basis voor de technologiekeuze. Het gaat meestal om DBFMO-contracten: design, build, finance, maintain & operate, waarbij Azulatis de klant volledig ontzorgt volgens het principe van'water as a service'. Andere samenwerkingsvormen zijn eveneens mogelijk. Alsmaar vaker gaat het om installaties voor hergebruik van effluent en cradle-to-cradle-projecten. Hierbij wordt gezuiverd afvalwater verder behandeld tot proceswaterkwaliteit in plaats van het te lozen in oppervlaktewater.

Azulatis heeft een portefeuille van een 45-projecten, voornamelijk in Vlaanderen. Zij zijn samen goed voor een omzet van 9 miljoen euro. Azulatis richt zich hoofdzakelijk tot grote waterverbruikers in Vlaanderen. Daarnaast is er een groei mogelijk bij collectief bedienbare klanten in Vlaanderen (bv. bedrijventerreinen, irrigatieprojecten voor de landbouw) maar ook bij klanten in het buitenland binnen een straal van 300 km rond Vlaanderen.

Adres
Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Bezoek ons op Zondag 17 maart en ontdek onze missie, passie en gedrevenheid om in Vlaanderen projecten voor water-op-maat op een innovatieve manier te ontwikkelen.