FPC Gent

Zorg op maat voor geïnterneerden in een klinische setting.

Over FPC Gent

FPC Gent voorziet op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten, preventie van herval in forensisch psychiatrische problematiek en uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

In FPC Gent worden forensisch psychiatrische patiënten behandeld met het doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

Adres
Hurstweg 9, 9000 Gent


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Op Dag van de Zorg maakt u kennis met FPC Gent, een high security voorziening, die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting en zo bijdraagt aan een veiligere samenleving. Wij lichten graag de werking toe en nemen u aansluitend mee voor een rondleiding doorheen het centrum.

Het aantal bezoekers is beperkt tot 300. Inschrijven kan via www.fpcgent.be en is noodzakelijk.