Revalidatiecentrum Buggenhout

Revalidatiecentrum Buggenhout is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) dat via multidisciplinaire diagnostiek en behandeling ondersteuning biedt aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen en kinderen en volwassenen met een hersenletsel.

Over Revalidatiecentrum Buggenhout

Iedereen met een vraag naar hulp of informatie kan zich spontaan aanmelden. Voor hersenletselpatiënten die beroep willen doen op onze revalidatie geldt er geen wachttijd. De verwijzende arts van het ziekenhuis of de huisarts schrijft de revalidatie voor. Bij de aanmelding overleggen wij met het ziekenhuis, de arts-specialist en/of de huisarts van de patiënt. Na een intakegesprek bepalen we via een beperkt handelingsgericht onderzoek samen met de patiënt, diens omgeving, de verwijzer en de andere hulpverlenende partners de revalidatiedoelstellingen. Daarop aansluitend start het revalidatietraject waarbij de intensiteit van de revalidatie wordt aangepast aan de noden en de draagkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving. We evalueren regelmatig samen met de patiënt de evolutie en stellen indien nodig de doelstellingen bij.

Wie zijn we?

Revalidatiecentrum Buggenhout is een Vlaams erkend en gesubsidieerd Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) dat ambulante, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling biedt aan personen met een hersenletsel. Ons hersenletselteam werkt interdisciplinair samen en bestaat uit:

✓ Logopedisten
✓ Ergotherapeuten
✓ Kinesitherapeuten
✓ Psychologen
✓ Psychologisch assistenten
✓ Maatschappelijk werker
✓ Neuroloog

Wie kan revalidatie volgen?

Kinderen, adolescenten, volwassenen en 65+’ers die een hersenletsel opgelopen hebben, komen in aanmerking als:
✓ het letsel van vasculaire, toxische, tumorale, infectieuze, anoxische of traumatische oorsprong is (en niet gepaard met dementie);
✓ de medische toestand van de patiënt voldoende stabiel is en er geen nood meer is aan acute residentiële hulpverlening;
✓ de ambulante revalidatienoden multidisciplinair van aard zijn en er dus meer nodig is dan monodisciplinaire therapie.

Wat doen we?

Via multidisciplinaire revalidatie ondersteunen wij onze patiënten op hun weg richting maximale participatie en levenskwaliteit. We streven naar maximaal herstel zodat bepaalde rollen opnieuw opgenomen kunnen worden en zoeken oplossingen en nieuwe, haalbare doelen voor de blijvende beperkingen. De revalidatie bestaat onder meer uit:
✓ functietraining (van bv. executieve functies, spraak, spiersterkte, gangpatroon…) gericht op herstel of versterken van vroegere vaardigheden
✓ vaardigheidstraining (individueel of in groep) gericht op vooruitgang voor tal van activiteiten (bv. koken, aan- en uitkleden, communiceren, zwemmen, fietsen…)
✓ aanreiken, leren gebruiken van hulpmiddelen en ondersteuning i.f.v. eventuele aanpassingen aan de woon- en leefomgeving
✓ psycho-educatie en begeleiden van het verwerkingsproces
✓ medische opvolging
✓ sociaal-administratieve bijstand Voor personen met een hersenletsel is georganiseerd vervoer vanuit het centrum mogelijk.

Adres
Klaverveld 3, 9255 Buggenhout


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Wil jij weten hoe wij onze zorggebruikers via revalidatie naar maximale participatie begeleiden? Ben je nieuwsgierig naar de expertise van ons multidisciplinair team?
Kom het ontdekken tijdens de Dag van de Zorg.