Rode Kruis Vlaanderen - Opvangcentrum Overpelt

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging, etc. Sommigen komen in België terecht en zoeken hier een veilige plek en een tijdelijke thuis. Op vraag van de overheid zorgen wij mee voor hun opvang. We doen dat met aandacht voor hun noden en in harmonie met de omgeving.

Over Rode Kruis Vlaanderen - Opvangcentrum Overpelt

Op vraag van de overheid 

Humane opvang bieden aan mensen op de vlucht, dat is een basisprincipe. Sinds 1989 organiseren we een deel van de opvang van verzoekers om internationale bescherming in België, op vraag van de overheid, die alle kosten draagt.

Jaarlijks 5.500 bewoners

Elk jaar bieden we aan ongeveer 5.500 verzoekers om internationale bescherming een onderkomen. In onze opvangcentra garanderen we huisvesting en voeding voor elke bewoner. Daarnaast ondersteunen we hen bij hun asielprocedure. We verstrekken objectieve en correcte informatie, ook over de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer. Tijdens hun tijdelijk verblijf stimuleren we hen om actief aan hun toekomst te werken.

Humane opvang

We streven naar een humaan verblijf voor alle bewoners. In onze opvangcentra stimuleren we participatie en interactie, door hen te betrekken bij de dagelijkse werking van het opvangcentrum. We organiseren taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten. Indien nodig zorgen we voor psychologische en medische begeleiding. We werken ook aan de integratie van onze centra in hun omgeving door contacten te stimuleren tussen de bewoners en de buurt.

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Naast opvang voor verzoekers om internationale bescherming bieden we ook voogdij aan over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Soms gebeurt het dat jongeren in België aankomen zonder ouders of wettelijke voogd. Deze niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn erg kwetsbaar. Het spreekt voor zich dat wij hen bijzondere zorg bieden, ondersteunen en beschermen.

Vluchtelingen n.a.v. conflict Oekraïne

Het conflict in Oekraïne dat sinds februari 2022 voor een vluchtelingenstroom zorgt, beroert veel mensen. Ook wij delen de bezorgdheid over de gevolgen van de situatie voor alle mensen op de vlucht, gezinnen die uiteen gerukt worden, slachtoffers van het geweld ... De Rode Kruis-beweging is dan ook volledig gemobiliseerd om mensen in nood te steunen en te beschermen. Zo ook op gebied van noodopvang. Volg hier de updates.

Adres
Napoleonweg 51, 3900 Pel


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Ontdek het leven van een verzoeker om internationale bescherming en de procedure om internationale bescherming
- Rondleidingen
- Informatie over de procedure om internationale bescherming
- Workshops
- Wereldse muziek
- Wereldse hapjes en drankjes gemaakt door onze bewoners
- Kinderanimatie
- ...