Ten Anker vzw

Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd.

Over Ten Anker vzw

Ten Anker is een kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de regionale noden. Dit zorgt er voor dat de cliënt centraal staat en dat wij samen een warme thuis kunnen bouwen waar iedereen elkaar kent én met aandacht en respect voor ieders eigenheid, waardigheid en dromen. We bieden deze ondersteuning in een open communicatie en hecht bondgenootschap met de familie en het netwerk.

Met de keuze voor kleinschaligheid en autonomie gaan wij in tegen de huidige evoluties in de sector van schaalvergroting en fusies als gevolg van de persoonsvolgende financiering. Naast de focus en nabijheid voor de cliënt, zorgt dit ervoor dat wij geen last hebben van een logge structuur en besluitvorming, maar heel wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de veranderende noden van onze cliënten.

Ten Anker is lokaal ‘verankerd’. Wij kiezen er heel bewust voor om in te spelen op de regionale noden. We kunnen hierdoor rekenen op heel wat lokale steun en werken samen met sector overschrijdende regionale partners. Maar ook omgekeerd kiezen wij bewust om lokaal diensten en producten in te kopen. Hiermee steunen we zelf ook de lokale handelaars en dragen we bij aan een duurzame economie en een milieubewust beleid. Kiezen voor kleinschaligheid is kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.

Missie, visie & waarden

Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met  een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd.

We vertrekken steeds vanuit de eigenheid, waardigheid, dromen en ondersteuningsvraag van elke cliënt. Onze cliënten moeten zichzelf kunnen zijn, en zich veilig en geliefd voelen. Dit bereiken we door echt te luisteren, persoonlijke aandacht en het nemen van verantwoordelijkheid.

Vanuit de vraag van elke cliënt gaan we op een creatieve en dynamische manier de uitdaging aan om een ‘ankerplaats’ te zijn doorheen de verschillende levensfasen.

We zien de mogelijkheden van onze cliënten én medewerkers: we gaan actief op zoek naar de talenten en geven de kans om deze verder te ontwikkelen.

We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

We werken in lijn met onze twee visieteksten: Visie op Wonen en Visie op Werken.

Adres
Zuiderlaan 50, 8790 Waregem


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Aan de hand van een interactieve rondleiding met toffe workshops geven wij de mogelijkheid om onze organisatie beter te leren kennen, maar ook onze doelgroep, aanbod en team.

Hopelijk tot 17 maart!