Ter Loke VZW - Jeugdzorg Het Klavier

Niet alle kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om voltijds thuis te kunnen wonen en op te groeien zonder zorgen. Sommige kinderen verblijven daarom een korte of langere tijd in een leefgroep zoals die van ons.

Over Ter Loke VZW - Jeugdzorg Het Klavier

Ter Loke is een welzijnsgerichte onderneming, actief in de bijzondere jeugdzorg, gezinszorg en ondersteuning van personen met een beperking. We bieden professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. Ter Loke is een open organisatie met een duidelijke missie en visie. Onze medewerkers en cliënten hebben inspraak in de organisatie en realisatie van de hulpverlening. Met meer dan 200 medewerkers dragen we zorg voor ruim 400 cliënten of gezinnen in hun thuisomgeving of in één van de 11 locaties in Turnhout, Vosselaar, Lichtaart, Kasterlee, Zoersel en Malle.

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie.

We willen dat cliënten hierdoor hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken zodat ze kunnen groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving.

Dat doen we:

  • vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen

  • met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens

  • in alle openheid en vanuit een duidelijke visie

  • samen en in partnerschap

We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.

vzw Ter Loke is als welzijnsgerichte ondernemer actief op verschillende domeinen.

We engageren ons om onze werking kwalitatief verder uit te bouwen.

Adres
Kastelein 21, 2300 Turnhout


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Heb je altijd al eens willen weten hoe een dag in een leefgroep eruitziet of wat we juist doen? Kom dan zeker langs voor een rondleiding en maak kennis met onze verschillende werkingen. Daarna kan je gezellig napraten met elkaar en met onze collega’s.