Woonzorgcampus Jacky Maes

Maak kennis met innovatie in Rusthuis Jacky Maes!

Over Woonzorgcampus Jacky Maes

De woonzorgcampus Jacky Maes omvat volgende entiteiten: 

  • een nieuw woonzorgcentrum dat 150 bewoners huisvest

  • een centrum voor kortverblijf bestaande uit 10 kamers 

  • een dagverzorgingscentrum voor 15 gebruikers

  • een lokaal dienstencentrum (incl. buurtrestaurant)

De woonzorgcampus vormt één geheel met het sociaal huis en biedt opvangmogelijkheden voor zorgbehoevende senioren gaande van semi-residentiële over residentiële dienstverlening. De woonzorgcampus zorgt voor een aanbod op vlak van huisvesting, zorg, wonen en leven. En dit afgestemd op de persoonlijke situatie van elke burger. Hierbij wordt er sterk afgestemd op en samengewerkt met het thuiszorglandschap om ook in Bredene te kunnen voorzien in continuïteit van de zorg. 

Adres
Duinenstraat 106, 8450 Bredene


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Ontdek nieuwe technologieën in de dagelijkse werking van de woonzorgcampus Jacky Maes. Het WZC biedt met het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, het centrum voor kortverblijf en het lokaal dienstencentrum met buurtrestaurant een zeer uitgebreid aanbod voor senioren aan. Maak ook kennis met onze nieuwe buurtcoach, die op huisbezoek gaat bij thuiswonende senioren om te kijken welke hulp ze nodig hebben of welke vragen ze hebben.