De Wissel vzw - De Rotonde en Het Vertrek

De Rotonda en Het Vertrek zijn twee leefgemeenschappen binnen de werking van de Wissel in Leuven. Er worden adolescente jongeren begeleid die om diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Door intensief samen te werken met hun gezinnen en partners uit de samenleving, hernemen ze het dagelijkse leven en zetten verdere stappen richting zelfstandigheid.

Over De Wissel vzw - De Rotonde en Het Vertrek

DE ROTONDA

Begeleiding van meisjes tussen 14 en 25 jaar en hun context

Een begeleidingsinitiatief in het centrum van Leuven voor jongeren en hun context met individuele en contextbegeleiding voor elke jongere en haar context en indien nodig residentieel verblijf of zelfstandig wonen. 

De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende aandacht voor de jongere en haar netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.

HET VERTREK

Eind 2021 start De Wissel met een nieuwe werking voor zes adolescente meisjes: een beveiligende opvang binnen een ruimer begeleidingsaanbod en samenwerking met verschillende instanties binnen de jeugdhulpverlening en in de samenleving. 

Het Vertrek zal een begeleidingsaanbod, met als componenten verblijf en contextbegeleiding, inrichten voor meisjes in een verontrustende situatie, waar tijdelijk meer beveiliging noodzakelijk is. Aanmelding zal regionaal gebeuren via het ‘instroomoverleg’ waar jeugdrechter en toegangspoort deel van uitmaken.

Adres
Diestsevest 119, 3000 Leuven


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
Tijdens de dag van de Zorg geven jongeren en begeleiding toelichting tijdens een rondleiding doorheen het huis.

Iedereen welkom!