PC Sint-Amandus - PVT Aanwijs

We bieden mensen met een psychische kwetsbaarheid een gepersonaliseerde behandeling en begeleiding aan. Ons ziekenhuis maakt deel uit van vzw Organisatie Broeders Van Liefde.

Over PC Sint-Amandus - PVT Aanwijs

Het psychiatrisch ziekenhuis (PZ)

Erkenning: 323 bedden volledige hospitalisatie, 2 bedden nachthospitalisatie, 44 plaatsen daghospitalisatie en polikliniek.

De opdracht van het PZ bestaat uit de ondersteuning van mensen met een complexe en/of ernstige psychiatrische kwetsbaarheid die:

 • in een crisissituatie verkeren én hierdoor een volledige of partiële hospitalisatie nodig hebben

 • een gespecialiseerd en intensief behandel- en hersteltraject nodig hebben

Het PZ beschikt over de volgende gespecialiseerde zorgprogramma’s. Kom hier meer te weten over ons aanbod.

 • Crisiszorg

 • Verslavingszorg

 • Psychosezorg

 • Intensieve zorg psychose & verslaving

 • Intensieve zorg persoonlijkheidsstoornissen & verslaving

 • Psycho-organische zorg (niet-aangeboren-hersenletsel (NAH))

 • Gerontopsychiatrische zorg

 • Forensisch psychiatrische zorg

 • Psycho-mentale zorg

 • Dagcentrum

 • Nachthospitaal

 • Polikliniek

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

Erkenning: 120 bedden

De opdracht van het PVT bestaat erin een aangepaste woon- en leefcontext aan te bieden aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Dit doelpubliek heeft geen nood (meer) aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, maar wel nog aan de ondersteuning van een professionele interdisciplinaire 24uurs-equipe. Het PVT is gesitueerd op 2 sites. Enerzijds, met een capaciteit voor 60 mensen, op de hoofdlocatie in Beernem en anderzijds, met eveneens een capaciteit voor 60 mensen, in Torhout. Hier vind je meer informatie over dit aanbod.

De mobiele teams (MT)

In een samenwerking met een aantal andere zorg-actoren uit de regio beschikt PC Sint-Amandus over mobiele crisisteams, mobiele behandelteams en mobiele teams voor aanklampende zorg die actief zijn binnen de volledige GGZ-regio Noord-West-Vlaanderen (NOWE*). Meer weten? Klik hier.

De opdracht van MT’s is het ondersteunen van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in hun thuissituatie. Het is vergelijkbaar met de somatische thuisverpleging. Er zijn 3 verschillende soorten MT’s met elk een specifieke opdracht:

 • Mobiele crisisteams (MCT): ondersteunen mensen die thuis met een psychiatrische crisis kampen en proberen zo een volledige hospitalisatie te voorkomen.

 • Mobiele behandelteams (MBT): richten zich naar mensen die thuis verblijven maar tegelijkertijd nog nood hebben aan een psychiatrische ondersteuning.

 • Mobiele teams voor aanklampende zorg (MTAZ): proberen contact te nemen, vertrouwen te winnen bij mensen die elke vorm van zorg weigeren (hardnekkige zorgvermijders) en waar een psychiatrische component mogelijks een rol in deze weigering speelt. Op die manier proberen ze deze mensen toch naar de noodzakelijke zorg te leiden.

* In onze GGZ-regio Noord-West-Vlaanderen (NOWE) werden de middelen voor de mobiele behandelteams en voor de mobiele teams aanklampende zorg samengebracht met de middelen van alle beschut wonen initiatieven uit de regio. Deze bundeling heeft geleid tot de oprichting van Covias. Deze nieuwe zorgactor, bestuurd door alle actoren die middelen inbrachten, heeft een mobiele begeleidingscapaciteit die ligt tussen 1.000 tot 1.400 cliënten afhankelijk van de begeleidingsintensiteit die alle geïncludeerde cliënten samen nodig hebben.

Adres
Heirweg 1, 8730 Beernem


Deelnemer Dag van de Zorg


Wat valt er te beleven op 17 maart?
PVT Aanwijs zet de deuren open!
Tijdens een rondgang doorheen de gloednieuwe gebouwen ontdek je, op eigen tempo, hoe het dagelijks leven in ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) verloopt. Je maakt kennis met medewerkers en bewoners en je ziet met eigen ogen hoe het gebouw en de inplanting van de site tegemoet komen aan de verschillende zorgnoden van de bewoners.
Om het bezoek vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf in te schrijven via onze website (rubriek nieuws).

Van harte welkom!